Turystyka etniczna

Turystyka etniczna

Turystyka etniczna jest jednym z rodzajów turystyki, która pozwala nam na poznanie odmiennych kultur, warstw oraz społeczności etnicznych. Oczywiście turystyka tego rodzaju należy bezpośrednio do turystyki poznawczej. Już sama nazwa może nam poprawnie pomóc oraz wskazać odpowiednią charakterystykę tego rodzaju podróżowania. Etniczność jest dziedziną, która zwiana jest ściśle z ludźmi oraz społeczeństwem. Tak więc, turyści uprawiający turystykę etniczną mają potrzeby związane z poznawaniem nowych ludzi, historii społeczności oraz odmiennych obyczajów kulturowych. Bardzo często turystyka etniczna jest mylona z turystyką kulturową. W tym przypadku nie poznajemy jedynie kulturowych aspektów ludności. Poznajemy cały dorobek historyczny, obyczaje oraz inne tego rodzaju aspekty, które są ściśle zwiane z etnicznością danego społeczeństwa. Nie dziwi więc fakt, że bardzo duża liczba turystów uprawia tego rodzaju turystykę, która opiera się na poznawaniu etniczności ludzkości oraz odległego społeczeństwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.