Turystyka krajoznawcza

Turystyka krajoznawcza

Turystyka krajoznawcza jest bezpośrednio zaliczana do turystyki poznawczej. Już sama nazwa może nas bardzo dobrze doprowadzić do scharakteryzowania tego rodzaju turystyki. Turystyka krajoznawcza może być definiowana jako wyjazd lub podróż do ściśle wcześniej określonego miejsca lub miejscowości w celu poznania tamtejszych obiektów, kultury, historii i tym podobnych aspektów życiowych. Turystyka krajoznawcza jest bardzo popularna w szkołach. Wycieczki szkolne opieraj as się na genezie działania tego rodzaju turystyki. Uczniowie podróżują po kraju odwiedzając określone wcześniej miejsca. Wszystko odbywa się pod ścisłym wyliczeniem oraz zgodnie z przygotowanym planem, który wyliczany jest co od godziny. Tak więc ten rodzaj turystyki jak najbardziej należy do turystyki zorganizowanej. Nawet bardzo mocno. Każdy dzieciństwa może pamiętać, czym groziło spóźnienie się w miejscu zbiórki oraz opóźnienie całej wycieczki. Turystka krajoznawcza dzięki swojemu powszechnemu zastosowaniu w szkołach stała się bardzo popularną turystyką na całym świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.