Zwiedzanie

Zwiedzanie

Jeżeli jedziemy do innego kraju czy miasta to z zamiarem zobaczenia jak najwięcej. Chcemy zobaczyć, jak takie miasto wygląda, co jest w nim ciekawego, jak zachowują się ludzie, co jedzą, jak mieszkają. A przecież w każdym kraju jest inaczej, czasami bardzo egzotycznie. Interesuje nas kultura innych ludzi. Dlatego też tak często podróżujemy – a niektórzy z nas za granicę wyjeżdżają bardzo często, każdego roku, czasami nawet kilka razy do roku. Wszyscy chcielibyśmy podróżować tak często niestety nie wszystkich nas na to stać. A podróże są drogie. Dlatego też urlop za granicą planujemy na wiele miesięcy przed wyjazdem. Mamy wówczas czas nie tylko na zebranie odpowiedniej kwoty gotówki, ale także na zaplanowanie, co będziemy zwiedzać, co chcemy zobaczyć. Dziś, w dobie Internetu możemy to zrobić ze szczegółami. Przed wyjazdem możemy określić, co chcemy zobaczyć, w jakim dniu chcemy tam pójść. A dobry plan zwiedzania jest bardzo ważny. Każdy turysta powinien taki swój własny plan określić, nawet dosyć ogólny plan.Zasoby historyczno-artystyczne turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa jest związana z zasobami historyczno-artystycznymi. Przeznaczona jest dla wymagającego turysty i nie jest zależna od pory roku. Turystykę kulturową dzielimy na: miejską, zabytkową, archeologiczną, pogrzebową, zakupową, etograficzną, literacką, kształcącą, gastronomiczną, enologiczną i przemysłową. Turystyka miejska rozwija się głownie w miastach będących dziedzictwem ludzkości. Jej klientami są osoby o wysokim poziomie kulturowym i sile nabywczej. Turystyka zabytkowa związana jest z zabytkami historyczno-artystycznymi, które mogą być oddalone od większych skupisk ludności. Turystyka archeologiczna związana jest ze stanowiskami archeologicznymi, które mogą także być oddalone od większych skupisk ludności. Turystyka pogrzebowa związana jest z cmentarzami, na których bądź znajdują się groby wykonane przez sławnych architektów, bądź na których pogrzebane są sławne postacie. Turystyka zakupowa związana jest z zakupami po dobrych cenach lub przedmiotów wyjątkowych. Zawiera artykuły luksusowe, sztukę, rzemiosło oraz artykuły codziennego użytku. Turystyka etnograficzna związana jest ze zwyczajami i tradycjami ludowymi. Turystyka literacka motywowana jest miejscami lub wydarzeniami o charakterze bibliograficznym. Turystyka kształcąca związana jest z nauką języka; gastronomiczna z tradycyjnym jedzeniem danego obszaru a enologiczna – winami.