Wniosek o kategoryzację obiektu hotelowego jest dobrowolny

Wniosek o kategoryzację obiektu hotelowego jest dobrowolny

Wielu właścicieli wybudowanych obiektów hotelowych nie legitymuje się żadnymi gwiazdkami, które świadczyłyby o przynależności hotelu do danej grupy standardowej. Nie jest to konieczne, w dzisiejszych czasach, wyznacznikiem standardów w danym obiekcie hotelarskim jest wielkość jego obłożenia, czyli ilość sprzedanych osobo – nocy. Jeżeli hotel nie spełnia warunków docenionych przez gości, po prostu świeci pustkami. Gdy jego standard jest na wysokim poziomie, mimo braku gwiazdek, trudno w nim zrobić rezerwację z dnia na dzień. Kiedyś, gość hotelowy znając ilość gwiazdek danego hotelu, od razu miał pojęcie o jego standardzie i wiedział, czego może oczekiwać po pobycie w nim. Ale tez nie było internetu, nie było możliwości obejrzenia hotelu ‘od środka’, nie można było przeczytać opinii o obiekcie. Dziś, przed dokonaniem rezerwacji można znaleźć wszystkie niezbędne informacje w sieci, włącznie z opiniami gości hotelowych. A te są najbardziej opinio i reklamotwórcze. Obecnie, żeby obiekt budowlany mógł zostać hotelem, musi spełniać określone przepisami wymagania – mieć minimum 10 pokoi, musi mieć wyposażenie określone odrębnymi przepisami, oraz musi spełniać i zapewniać odpowiednie warunki sanitarne, przeciwpożarowe i inne zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sieci hotelowe, które budują na świecie swoje obiekty, z reguły istnieją na rynku kilkadziesiąt lat – dlatego oznaczają swoje obiekty gwiazdkami, ponieważ klient może od razu dokonać wyboru oglądając ofertę.